Anahtar Kelime Girin...

Beni Neler Bekliyor

programın aşamaları:

İnovatif fikri olan kişilerin online olarak basvuru.kimtutarsei.org sitesi üzerinden başvurularının alınması gerçekleştirilecektir.

Başvuruları uygun kabul edilen ve ön incelemeyi geçen fikir sahiplerinin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacaktır. Komisyonda MÜSİAD – SAKARYA, yatırım hamisi temsilcileri ve sektörden çalışanların oluşturduğu temsilciler bulunacaktır. Başvuran fikir sahipleri bu komisyon tarafından değerlendirilecek, öngörülen 30 fikir sahibi belirlenecektir.

Olumlu değerlendirilen iş fikri sahiplerinin oluşan ekiplere; Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi,  fizibilite çalışması, pazar araştırması yöntemleri,  etkili iletişim ve sunum teknikleri, fikri ve sinai mülkiyet hakları, TÜBİTAK, KOSGEB, AB Programları ve benzeri kurumlara yönelik proje yazma gibi inovatif iş fikirlerini doğru bir zeminde kurgulamaya yönelik ticarileşme potansiyellerini daha nitelikli tespit edebilecekleri eğitimler verilecektir.

Eğitim sürecini tamamlayan ekiplere Pitching / DEMO Day öncesinde 1 günlük sunum eğitimi düzenlenecektir. Sunum eğitimi sırasında girişimcilerin sunum içeriği, sunum formatı üzerinde çalışılacak ve girişimcilerin sunum pratiği yaparak gelecek olası sorular için kendilerini hazırlaması sağlanacaktır.

Ardından; Ekiplerin, yatırım hamislerine sunumlarını gerçekleştireceği ve hedef kitle yatırım hamislerinin faaliyet gösterdiği Sakarya’da gerçekleştirilecek ve 1 gün sürecek bir Pitching / Demo Day etkinliği düzenleyecektir.

Etkinlik içeriğinde yatırım hamisleri ve/veya risk sermayesi fonlarından oluşan 4-5 kişilik bir jüriye sunumlarını yapacak ekiplerimize ayrıca her bir ekip için tanıtım alanı verilecek ve katılımcılarla o alanda bir araya gelerek ürünlerini/prototiplerini tanıtıp, geri bildirimleri alması sağlanacaktır.

Etkinlik sırasında sadece jüri girişimcilere soru soracak, sonrasındaki networking saatinde diğer yatırım hamisleri veya katılımcılar da fikir sahipleri ile fikir alışverişinde bulunabilecektir. “İş fikri / Ürün Tanıtım Dokümanı” her girişimci için özel olarak basılı şekilde hazırlanıp ilgili yatırım hamislerine sunmaları sağlanacaktır.

Demo Day sonunda yatırım hamisleri tarafından fikri beğenilen fikir sahipleri görüştürülecektir. Görüşme değerlendirmeleri sonucunda karşılıklı mutabakat oluşursa bir eşleme gerçekleştirilecektir.

Program sonunda yapılacak olan anket çalışmasında Yatırım Hamisi Programı/Kim Tutar Seni Projesi kapsamında programa alınan fikir sahipleriyle ilgili bazı metrikler elde edilmesi beklenmektedir. Bunlar program öncesi ve sonrası durumu karşılaştırma imkânı sağlayacak, hedef kitle fikir sahipleri eğitime tabi tutulduğu ve fikirleri doğrultusunda şekillendirdiği konularında gelişme gösterip göstermediği takip edilecektir.